„Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki”