Celem Fundacji jest propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce, organizacja, promowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć społecznych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, rozwijania społeczności lokalnych i budowy społeczeństwa informacyjnego.  Prowadzenie naszej działalności jest ukierunkowane na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.