Informacje o grancie

„Dla Rodziny 2023” to projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany w okresie 06.10.2023- 31.12.2023 roku (współfinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki), którego zadaniem jest wsparcie realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) w polskich szkołach podstawowych i średnich oraz pedagogizację rodziców z zakresu wychowawczej roli rodziny.

Projekt obejmuje realizację:
– Dwu grup warsztatów Szkoły dla Rodziców i wychowawców (dla min. 28 uczestników),
– organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie (dla min. 200 uczestników).

Przyznana dotacja przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji to 50 000 złotych, wkład własny fundacji e – PROSPERITY to 5560 złotych.

„Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki”