26 .11 2023 roku w Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się zrealizowana przez nas, „WOM” Częstochowa i Ośrodek Rozwoju Edukacji XIV Kongres Nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie.

Kongres zrealizowaliśmy w formule hybrydowej, 82 osoby uczestniczyły stacjonarnie a 180 on  – line.

Łączyliśmy się praktycznie z całej Polski:

W czasie Kongresu uczestnicy świętowali 25 lat zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz brali udział w wykładach i warsztatach. W trakcie sesji wykładowej:

– Teresa Król, konsultant i wykładowca w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji , autorka programów nauczania i współautorka podręczników do zajęć wychowanie do życia w rodzinie wygłosiła wykład 25 lat wychowania do życia w rodzinie w Polsce i co dalej?

– Krystyna Kiernozek, radca w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej przedstawiła Poziom realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.

– Aleksandra Aszkiełowicz, prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, doradca rodzinny odpowiedziała na pytanie Czy rodzina jest nadal fundamentem życia i rozwoju człowieka?

– Szymon Czarnik, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił Wpływ oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych szkoły na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w  świetle badań.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznali

Sposoby reagowania na trudne zachowania uczniów podczas zajęć wychowawczych i profilaktycznych. (prowadzący dr Zbigniew Barciński dr Zbigniew Barciński, pedagog, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN),

– Propozycje rozwiązań metodycznych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie (prowadzaca Jolanta Gandecka, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie z 25 – letnimi stażem, trener wojewódzki warsztatów „Wektory Życia”, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z wychowania do życia w rodzinie)

Wektory życia – nowa propozycja zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. (prowadząca Renata Krupa, pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, dyrektor ds. metodycznych Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST. Autorka artykułów o tematyce wychowawczo – profilaktycznej, współtwórca programu profilaktycznego, z zakresu zdrowia prokreacyjnego, dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Wektory życia”.)

Wykorzystanie TiK na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. (prowadząca Monika Sikora. Nauczyciel  – konsultant WOM Częstochowa)