O projekcie

Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

Osiągnięcie celu nastąpi poprzez cele szczegółowe:

rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz Technologie Informacyjno Komunikacyjne,

nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,

stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Najważniejsze działania

Oferta szkoleniowa obejmuje 4 szkolenia

Edycja tekstu
Arkusze kalkulacyjne
Prezentacje
Internet

Efektem udziału w szkoleniach jest nabycie przez Uczestnika kompetencji cyfrowych zgodnie z Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych w 8 obszarach:

  • praca i rozwój zawodowy

  • relacje z bliskimi

  • edukacja

  • realizacja zainteresowań/odpoczynek i hobby

  • zdrowie

  • finanse

  • religia i sprawy duchowe

  • sprawy codzienne

  • zaangażowanie obywatelskie

Grupa docelowa projektu

Grupę docelową w projekcie stanowi 5000 osób (2615 kobiet i 2385 mężczyzn),

Budżet

3 207 960,00 PLN
(w tym dofinans. projektu z UE: 2 714 896,54 PLN)

Czas

01.02.2020-31.07.2022

Zasięg

cały kraj, 16 województw Polski