Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe kandydata / uczestnika projektu


KOBIETAMĘŻCZYZNA


Osoby w wieku 18-35 lata (osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 18 rok życia, ale nie ukończyła 35 roku życia)Osoby w wieku 35-44 lata (osoba, która w dniu przystąpienia do projektuUkończyła 35 rok życia, ale nie ukończyła 44 roku życia)Osoby w wieku 44-65 lata (osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 44 rok życia, ale nie ukończyła 65 roku życia)Osoby w wieku pow. 65 lat (osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 65 rok życia)


Niższe niż podstawowe (Brak formalnego wykształcenia)Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkołyśredniej, wykształcenie średnie lub zasadniczezawodowe)Policealne, pomaturalne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym, tj. licencjackim, magisterskim lub doktorskim)

Dane kontaktowe
TAKNIE


TAKNIE

Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności (proszę w odpowiednie miejsca wpisać jakie)


Edycja tekstuArkusze kalkulacyjnePrezentacjeInternet


PodstawowyŚredniozaawansowany


w formie stacjonarnej (2 spotkania x 4 godziny lekcyjne) i e-learningowej (4 moduły x 4 godziny lekcyjne)w formie e-learningowej (6 modułów x 4 godziny lekcyjne)

Załączniki (dozwolone typy: pdf, jpg, png)